SVAR: Jag förutsätter att du är anställd hos ett företag som är anslutet till Sveriges Bussföretagare och därmed omfattas av bussbranschavtalet. Enligt det avtalet ska den som arbetar extra utöver den normala sysselsättningsgraden, i ditt fall 80 procent, få mertidsersättning för den tiden. I mertidsersättningen ingår semesterersättningen, det vill säga du får semesterersättning direkt för den tid du arbetat utöver din ordinarie arbetstid.

Susanne Gällhagen,
ombudsman på Kommunal