Det är i en rapport över personalstatistik för 2014 som det framgår att de osäkra anställningarna och deltiderna är många inom den kommunala äldreomsorgen i Stockholm. Hela 22 procent av de arbetade timmarna förra året utfördes av timanställda. Det är mer än dubbelt så mycket som snittet för hela staden. I Hägersten-Liljeholmens stadsdel är siffran över 30 procent.

Ulf Bjerregaard är en av Kommunals representanter i centrala samverkansgruppen i Stockholms stad. Han säger att det är höga siffror, och att de visar att man inte bara tar in timanställda för korttidsfrånvaro. I så fall borde siffrorna vara lägre.

– Det här är systematiskt, man bygger hela äldreomsorgen på att en fjärdedel inte ska få vara kvar. Det här sättet att bedriva personalpolitik på är en av de stora anledningarna till att äldreomsorgen fungerar dåligt, säger Ulf Bjerregaard.

Dessutom poängterar han att de otrygga jobben är ännu fler, eftersom de längre visstidsanställningarna inte redovisas.

Efter valet i höstas bytte det politiska styret i Stockholm färg från blått till röd-grön-rosa. I sin första budget skrev den nya majoriteten in att heltid och fasta anställningar ska vara normen i staden. Men Kommunal anser att det inte är konkret nog, och tycker att staden borde sätta upp mål att sträva efter. Dessutom borde man sluta använda allmän visstidsanställning annat än när det finns tydligt motiverade skäl, säger Ulf Bjerregaard.

– En annan sak som jag tror är viktig är att ta bort orättvisan mellan timmisar och de som är visstidsanställa på längre tid. En anledning till att man har så mycket timmisar tror jag är att det tar längre tid för en timmis att få en fast anställning, eftersom deras lediga dagar inte räknas.

Också inom LSS-verksamheten är de timavlönades andel av den arbetade tiden över snittet – där handlar det om 18 procent.

Inom förskoleverksamheten däremot står de timavlönade bara för 9 procent av den arbetade tiden, vilket är ungefär vad snittet ligger på. Men i det fallet vill Kommunal inte applådera arbetsgivaren.

– Det är ett problem också, fast tvärtom. Vi hör ganska ofta från våra medlemmar att det är ett problem att man inte tar in vikarier, att det är så man sparar pengar. Där borde man ta in timmisar eller höja grundbemanningen, säger Ulf Bjerregaard.

Anledningen till att kommunen börjat ta fram de här siffrorna är framför allt för att det finns ett uppdrag i budgeten att öka heltidsanställningarna. Också när det gäller deltiderna ligger äldreomsorgen högt. Drygt 30 procent av de fasta anställningarna 2014 utgjordes av deltidsanställda – mer än dubbelt så högt som för staden som helhet. Den siffran skulle kunna minska om man använde en del av de timmar som utförs av timanställda till att få upp deltider till heltid.

– Men sen är det naturligtvis aldrig så enkelt att det går att ersätta rakt av, eftersom många av våra verksamheter är dygnet runt-verksamheter. Och när vi har korttidsfrånvaro måste vi ju kunna ta in timvikarier, säger Eva Palmheden Kalms, enhetschef på personalstrategiska avdelningen på Stadsledningskontoret.

Ulf Bjerregaard på Kommunal håller med om att man kan minska timanställningarna genom att höja deltiderna. Samtidigt poängterar han att det inte är så enkelt att lösa, framför allt inte på boenden.

– Med de pengar som finns i äldreomsorgen så är det svårt. Vi vill ju ha rimliga scheman, vi ska inte ha delade turer, inte behöva jobba varje helg och inte långpass. Då blir det automatiskt så att man måste ha en högre personalbemanning. Vi tycker att man i nästa års budget ska rikta pengar till boenden för att höja sysselsättningsgraden, säger Ulf Bjerregaard.

Nästa vecka ska Kommunal träffa personalborgarrådet Clara Lindblom (V) för att diskutera siffrorna.