Det var 2008 som den kommunala hemtjänsten i Vantör såldes till två chefer för enbart inventarierna – totalt 69 000 kronor. En granskning som gjordes av Skatteverket 2013 visade att bolaget i själva verket var värt 7 miljoner kronor, skriver tidningen Dagens Etc. Regeringsrätten slog fast att försäljningen varit olaglig, eftersom den inte såldes till marknadspris. Ägarna tvingades betala 2,5 miljoner kronor till kommunen.

Nu säljer ägarna bolaget till vårdjätten Aleris, avslöjar Dagens Etc. Prissumman är hemlig, men en expert som tidningen talat med tror att det är värt mellan 10 och 20 miljoner kronor.

Det var 2007 som den dåvarande borgerliga majoriteten införde möjligheten till avknoppningar – och även uppmuntrade till det. Men efter flera uppmärksammade fall där verksamheter sålts till långt under marknadsvärdet konstaterades att avknoppningarna stred mot kommunallagen. Numera är avknoppningar inte tillåtet.