KA har tidigare skrivit om bristen på utbildade trädgårdsarbetare, och att branschen uppskattar att 2 500 personer behöver anställas varje år (läs mer här).

Inom bara Svenska kyrkan kommer det behövas 600 nya trädgårds- och kyrkogårdsarbetare under de närmaste fem åren, skriver Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i nya rapporten ”Kris i trädgårdsbranschen”.

Allt färre personer söker inriktningen trädgård på gymnasiet och det utbildas årligen omkring 150 personer i hela landet, enligt rapporten. Det gör att skolor tvingas lägga ned.

– Vi står inför stora pensionsavgångar bland kyrkogårdsarbetare de kommande åren. Samtidigt finns stora behov och ambitiösa planer när det gäller utveckling av våra kyrkogårdar och gröna rum. Som arbetsgivare är vi bekymrade över bristen på utbildad personal, säger Helén Källholm, vd för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i ett pressmeddelande.

Arbetsgivarorganisationen vill nu se flera åtgärder: att det blir lättare att utbilda sig inom trädgård även efter gymnasiet, att Jordbruksverket får huvudansvaret för hela den gröna sektorn inklusive trädgårdsbranschen och att arbetsgivare, skolor och andra blir bättre på att väcka intresse för branschen.