SVAR: Du kommer få mindre ersättning från a-kassan eftersom du tar ut pension. Din ersättning per dag sänks med inkomsten du får från pensionen. Om du tar ut allmän pension får du dessutom endast 65 procent av din daglön i ersättning. I normalfallet har du till en början rätt till 80 procent  av din daglön i ersättning.

Även om du slutar ta ut pension kommer den att samordnas med a-kassan om du blir arbetslös. Detta enligt nu gällande regler. Det finns en utredning som föreslår att pension bara ska samordnas när den faktiskt betalas ut. Då kan du sluta ta ut pension om du blir arbetslös och få samma ersättning som om du aldrig tagit ut pension. Kommunals a-kassa ställer sig bakom förslaget, men riksdagen har ännu inte beslutat om att införa ändringen.

Theodor Berleen Danå,
försäkringsspecialist, Kommunals a-kassa