– Det beror på dålig psykosocial arbetsmiljö på arbetsplatsen. Vi befarar att folk far så illa att de får en psykisk kollaps eller en hjärtinfarkt, säger Ingela Olsson, regionalt skyddsombud, Kommunal Norrbotten.

I februari la Kommunal en 6:6-anmälan enligt Arbetsmiljölagen. Där ställdes krav på att åtgärder skulle vidtas för att få slut kränkande särbehandling och att arbetsbelastning, arbetsfördelning, rutiner samt instruktioner skulle undersökas. Det ledde till en inspektion där Arbetsmiljöverket kritiserade en rad punkter.

Arbetsmiljöverket la ett vitesföreläggande. Församlingen riskerar att få betala 200 000 kronor om inte ställda krav uppfylls.

Listan är lång. Undersökning och riskbedömning av arbetet, en plan för hur riskerna ska åtgärdas, krav på att åtgärder ska vidtas för att förebygga psykisk ohälsa genom att undanröja organisatoriska brister och särskilt inrikta åtgärderna på problem med ledarskap, kommunikation och förtroenden. Krav ställdes också på att en sakkunnig resurs ska tas in samt att arbetstagare och skyddsombud ska vara delaktiga.

Kommunal är kritiskt till Arbetsmiljöverket som gett församlingen mer tid.

– Vi tycker inte att arbetsgivaren gjort något alls, vi är tillbaka på ruta noll. Därför la vi skyddstopp nummer två, säger Ingela Olsson, Kommunal.

Skyddsstoppet har hävts av Arbetsmiljöverket.

– Vi häver stoppet när det inte är omedelbar risk för ohälsa. Sedan har församlingen meddelat att de ska ta in en resursperson som ska finnas med i handledningen av arbetsledningen, säger Åsa Sjöström Ross, Arbetsmiljöverket.

Kommunal menar att problemen är kvar.

– Vi är besvikna. Vi känner att när arbetsgivaren tar på sig offerkoftan så får de ur mycket tid som helst av Arbetsmiljöverket, säger Ingela Olsson.

Hon anser att allt för lite hänt sedan Arbetsmiljöverket ställde krav på församlingen och att situationen på arbetsplatsen förvärras hela tiden.

I mitten av juni kommer Kommunal ha tvisteförhandlingar med arbetsgivaren där en rad frågor tas upp.

Kyrkorådet i Pajala har fullt förtroende för ordinarie kyrkoherde, enligt P4 Norrbotten.

Fakta: Det här är en 6:6a-anmälan

En 6:6a står för en anmälan enligt Arbetsmiljölagens 6:e kapitels 6:e paragraf.

Det är skyddsombudet som anmäler arbetsmiljön, först till arbetsgivaren, i andra hand till Arbetsmiljöverket.