Det är förståeligt att det ser ut så, men också problematiskt. Detta eftersom rätten till trygga anställningar är en av Kommunals viktigaste frågor. Om sektionernas ledamöter då inte speglar medlemskåren är det förstås inte bra (läs mer om vår granskning här).

En förklaring till att det ser ut som det gör kan förstås vara att många visstidsanställda har korta anställningar och då inte vågar eller orkar ta på sig ett fackligt uppdrag, menar Berit Müllerström, chef för Kommunals organisationsutvecklingsenhet (läs mer här).

En annan anledning till att verkligheten ser ut så kan vara att ledamöterna väljs som de alltid har gjort och att det är av gammal vana mer än av medvetet agerande som tillsvidareanställda väljs in i styrelserna. Problemet blir då att de visstidsanställda kanske inte känner att ledamöterna förstår deras situation till fullo och kan driva frågorna på bästa sätt. Trovärdigheten påverkas, vilket är olyckligt.

En annan förklaring kan vara att en del visstidsanställda har haft problem med att få ersättning för facklig tid av arbetsgivaren när de har velat engagera sig fackligt. De har ibland också haft trassel med a-kassan, vilket kan ha lett till att färre velat ta fackliga uppdrag. I dessa fall är det tragiskt nog just de otrygga anställningarna som ligger som ett hinder för fackligt engagemang. Det borde vara självklart för varje arbetsgivare att se till att de anställda behandlas lika i detta avseende, oavsett anställningsform.

Som alltid finns det dock exempel på sektioner där det finns visstidsanställda i styrelsen. Åseles sektionsstyrelse är just ett sådant exempel där det finns två visstidsanställda (läs mer här). En anledning till detta tror de kan vara att de jobbar hårt med just frågan om otrygga jobb. Kanske är det detta som engagerar och också gör att visstidsanställda tagit plats som ledamöter i styrelsen där.

Det är också viktigt att valberedningarna tar med sig frågan in i sin process vid förslag till de personer som ska sitta i styrelsen. Endast genom ett medvetet agerande och medvetenhet om hur det faktiskt ser ut, kan förändring uppnås.

Illustration: Magnus Bard