SVAR: Frågan är vilket kollektivavtal du jobbar under, men allmänt gäller följande:

Det är inte tillåtet att planera/schemalägga övertidsarbete, utan det kan utföras tillfälligt och vid oförutsedda händelser.

Övertid får tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock högst 200 timmar per kalenderår. Övertidsarbete ska i första hand kompenseras i pengar. I ersättningen ingår extra pengar för övertidsarbetet.

Tord Almlöf,
ombudsman på Kommunal