Arbetstagare har rätt att, precis som du gjort, gå ner i arbetstid när man har småbarn och arbetsgivarens skyldighet är att se till att man kan kombinera föräldraskap och arbete så långt det går. Det betyder inte att man som anställd kan bestämma allt, men man ska prata med arbetsgivaren och försöka att hitta ett schema som passar båda parter. Jag tycker att du tillsammans med ditt lokala fack ska ta en diskussion med arbetsgivaren om hur ditt schema skulle kunna anpassas.

Om du inte får den hjälp du har rätt till kan du ta  kontakt med din lokala fackliga sektion eller avdelning. Adresserna dit hittar du på www.kommunal.se. Sök under rubrikerna sektioner och avdelningar, så hittar du adresser för din ort.