SVAR: I kollektivavtal kan det finnas regler om återbetalning av för mycket utbetald lön. Om sådana regler inte finns är huvudregeln att en arbetsgivare inte kan återkräva lön som en arbetstagare mottagit i god tro.

I  kollektivavtalet med kommunerna  finns ”samordningsbestämmelser”. Dessa bestämmelser innebär, såvitt jag kan förstå, att en arbetstagare som har fått lön och sjukpenning för samma period är återbetalningsskyldig för lönen. I kollektivavtalet står också att arbetsgivaren kan avstå från krav på återbetalning om särskilda skäl föreligger.

När du fick för mycket lön utbetald i augusti/september 2014 ifrågasatte du om lönen kunde stämma. Du ringde därför lönekontoret och fick besked att ”allt stämmer”. Lönekontoret borde givetvis ha informerat dig om återbetalningsskyldigheten. Denna omständighet, tillsammans med den långa tid som gått sedan lönen utbetalades, pekar på att det finns särskilda skäl för kommunen att avstå från att kräva tillbaka pengarna. Kontakta din lokala  fackliga organisation för råd och stöd. Ni får tillsammans ta ställning till om du ska bestrida att du har en skuld till kommunen. 

Kravet på ett bruttobelopp i stället för ett nettobelopp beror på att beloppet utbetalades under år 2014 och att återkravet kommer under år 2015. Kommunen drog skatt på beloppet år 2014 och betalade in skatten för din räkning. Om du återbetalar brutto under år 2015 kommer kommunen att skicka ett besked om återbetalningen. Detta besked ska du sedan använda när du deklarerar. Syftet med detta är att du ska få tillbaka den skatt som drogs på den för mycket utbetalda lönen år 2014. Vid återbetalning bör du kontakta Skatteverket för närmare besked.