– Syftet är att förenkla för personalen. Men det här är en liten del av den pågående utvärderingen. Den övergripande målsättningen är att få en hemtjänst som inte har den här minutstyrningen som funnits, säger Clara Lindblom (V), äldreborgarråd i Stockholm.

Paragå infördes i Stockholms hemtjänst förra året och har fått kraftig kritik. Det har varit krångligt att använda och många anställda har upplevt sig övervakade i jobbet, med GPS-tekniken.

Nu föreslår tjänstemännen på förvaltningen, efter att den första delen av utvärderingen är klar, att ta bort GPS-tekniken och ersätta den med en enklare teknik. Det man tittar på i första hand är NFC (Near Field Communication), som använts av andra hemtjänstgrupper runt om i landet.

– Det innebär en betydligt förenklad inloggning och en lösning som både är smidig och enkel för personalen, säger Clara Lindblom.

Enligt beräkningarna kommer det kosta Stockholms stad omkring 26 miljoner kronor att skaffa nya telefoner och utveckla och förändra de administrativa systemen.

Är det värt de pengarna?

– Det här är ett väldigt krångligt system, där man både måste logga in och ut. Och det tar tid att bläddra sig fram i telefonen till rätt brukare. Allt det här tar bort fokus från hela meningen med hemtjänstjobbet, som är mötet med de äldre. Så jag skulle säga att det är värt de här pengarna.

Utvärderingen fortsätter och fler delrapporter kommer under året. Parallellt pågår också en översyn av hur hemtjänsten är organiserad. När den är klar kan Stockholms stad ta ställning till om man ska fortsätta med LOV eller inte.

– Vi är helt överens i den röd-grön-rosa koalitionen om att ändra inriktningen på hemtjänsten. Det är för mycket jakt på enskilda minuter.