SVAR: Det har varit en del tal i media om att den bortre gränsen i sjukförsäkringen, den så kallade ”stupstocken”, skulle tas bort. Än så länge är det dock bara en ambition hos den nya regeringen och det finns inte något konkret förslag på en sådan förändring. Det ser ut som att inte heller vårbudgeten kommer innehålla några förslag om detta och den bortre tidsgränsen verkar bli kvar ett tag till. 

Fackförbunden och vi på LO-TCO Rättsskydd arbetar ständigt för rättvisare regler i socialförsäkringen, för en stark arbetsskadeförsäkring och för att människor inte ska falla mellan myndigheternas stolar. Ibland går tyvärr arbetet mycket långsamt.

Den stora statliga utredning som kallats ”den parlamentariska socialförsäkringsutredningen” har nyligen blivit färdig. Utredningen har involverat över 80 representanter från alla riksdagspartier och tanken har varit att se över hela socialförsäkringssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Efter nära fem års utredning och ett betänkande på nära 1 200 sidor är de konkreta förslagen försvinnande få och handlar i huvudsak om förslag på beräkningsmetoder och statistik. Några regelförändringar som gynnar de försäkrade i sjukförsäkringen finns inte med. Till exempel nämns ingenting om rätten till sjukpenning eller sjukersättning.

Mitt svar på din fråga är alltså att det inte finns några nya regler av betydelse från den 1 januari 2015 och att vi tyvärr lär få vänta på några större förändringar i sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen. Utförsäkringarna, de minskade arbetsskadeprövningarna och situationer där människor hamnar mellan stolarna ser alltså ut att bli kvar ytterligare en tid.