Dagens nyheter som har fått läsa rapporten i förväg skriver att LO:s målsättning är att arbetslösheten ska minska och pendla mellan 2–4 procent.

För att klara detta mål krävs enligt LO ekonomiska stimulanser som satsas på investeringar och ökad efterfrågan i samhället.

LO vill därför också att a–kasseersättningen höjs och indexeras så att ersättningen följer med i prisutvecklingen.

I kongressrapporten finns krav om höjda kvinnolöner samt bättre barn– och äldreomsorg för att göra det lättare för kvinnor att arbeta heltid. LO vill också att på sikt ska föräldraförsäkringen delas lika mellan föräldrarna, berättar DN.

 

Röster om LO:s kongressrapport

– Idén om att vi ska driva staten med mycket stora underskott är jag skeptisk till. Det är viktigt för att ha långsiktigt ha en hög sysselsättning och låg arbetslöshet att vi har ordning och reda i de offentliga finanserna.
Finansminister Magdalena Andersson (S)

– Rapporten innehåller aktstycken som saknar verklighetsförankring. Den tar inte hänsyn till globaliseringen där arbetskraftskostnaden är en avgörande konkurrensfaktor för den svenska industrin.
Anders Weije, Teknikföretagen

– Vi höll med LO om lika lön för lika arbete. Men inte nu när LO säger lika lön för likvärdigt arbete. Låga kvinnolöner får lösas inom respektive avtalsområde med respektive arbetsgivare, inte genom att föra över pengar från andra avtalsområden.
Anders Weije, Teknikföretagen

– LO:s förslag om investeringar i vägar och maskiner är ingen feministisk politik. Det ger jobb åt polska och baltiska byggnadsarbetare. Jag tycker det vore bättre med satsningar inom vård, skola och omsorg.
Lars Calmfors, nationalekonom vid Stockholms universitet