Som ka.se kunde berätta i går vill Socialdemokraterna lösa problemet med allmän visstidsanställning och att det ska finnas sakliga skäl till visstidsanställningar.

Enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson betyder det att allmän visstidsanställning ska bort, om hon får stöd för detta i riksdagen där de borgerliga och Sverigedemokraterna har majoritet.

Men det var inget hon ville lova innan kongressen som inleddes med diskussion i temagrupper. Där stod det klart att det finns ett stort stöd för att avskaffa allmän visstidsanställning.

Det nya förslag som kongressen röstade ja till presenterades som partistyrelsens. Men det var bara den innersta kretsen i partiledningen som låg bakom det.

– Jag hade ingen aning om detta, men det är ett bra förslag som jag stöder, säger en överraskad Janne Rydén, SEKO:s ordförande, som sitter i partistyrelsen.

Strax innan kongressen var frågan om allmän visstidsanställning uppe i LO:s styrelse.

– Vi beslöt då att stå kvar vid den linje vi tog för ett år sedan, att inte kräva att allmän visstidsanställning ska tas bort i lagen, säger LO:s ordförande Karl–Petter Thorwaldsson.

Partiets verkställande utskott där LO:s ordförande Karl–Petter Thorwaldsson ingår, ville undvika ett nederlag och beslöt att lägga fram ett nytt förslag, som senare blev kongressens beslut.

– Vi lyssnade på ombuden. Det är ett stort tryck, framförallt bland de yngre som vet hur det är att leva med otrygga anställningar, säger Karl–Petter Thorwaldsson.

Men han tycker fortfarande att det är bättre att lösa frågan i kollektivavtal än att ändra lagen. Enligt honom finns risk för att de borgerliga i framtiden på nytt återinför allmän visstidsanställning.

– Nu är vi beroende av att Sverigedemokraterna vill stöda vår arbetsrätt. Så vill jag inte ha det, säger han.

LO tänker fortsätta att försöka lösa frågan om otrygga jobb i kollektivavtal tillsammans med Svenskt Näringsliv.

– Kongressen har ju inte förbjudit oss att försöka lösa frågan mellan parterna, säger han.