Det var för några år sedan som Luleå kommun införde rätt till heltid. Som KA har berättat tidigare har det i många kommuner lett till att de delade turerna har ökat i stället. Så blev det också i Luleå. Då lovade Socialdemokraterna att slopa de delade turerna. Nu har det gjorts – men Kommunal tycker att det har blivit värre.

– Vi insåg ganska snabbt att det skulle göras inom befintlig budgetram. Då var vi från Kommunal väldigt tydliga med att vi tror inte på det. Delade turer finns för att man har för låg grundbemanning. Så då har man testat att införa 12-timmarspass i stället, med två entimmarsraster. Då är man fortfarande borta från morgon till kväll, säger Krister Johansson, huvudskyddsombud på Kommunal i Luleå.

På vissa boenden har man även schemalösningar som innebär att de som jobbar natt också tvingas jobba en del kvällar, och nattpass på åtta timmar i stället för tio timmar. Det innebär fler nätter och färre lediga dagar.

– Att jobba natt är i grund och botten väldigt tufft, men om man dessutom inte blir tillförsäkrad sina lediga dagar, då blir man ju sjuk. Men de har egentligen inte rätt till fler lediga dagar än vad dag- och kvällspersonalen har, säger Krister Johansson.

Enligt Kommunal har sjuktalen i Luleå kommun skjutit i höjden det senaste året. Laslistorna är tomma – det är alltså brist på vikarier. Och Krister Johansson berättar att ett antal medlemmar har sagt upp sig från tillsvidareanställningar för att i stället börja jobba som timvikarier.  

– Det är det som man aldrig skulle kunna drömma om skulle hända. Men de menar att först då kan de faktiskt ha chansen att själva bestämma hur de vill jobba, och ha ett liv vid sidan om sitt jobb. Det är nog mer än tio medlemmar i alla fall, som har gjort så.

En av de som har sagt upp sig är undersköterskan Johan Gimbergsson.  Efter 20 år inom Luleå kommuns äldreomsorg fick han nog. Nu har han ett vikariat på några månader som vaktmästare på Kommunal Norrbotten, men vad som händer sedan vet han inte. Det är det värt.

– Jag fixar inte att jobba de där passen. Man blev trött, det fanns ingen chans till återhämtning. Och att hela tiden känna sig utnyttjad. All glädje försvann, säger Johan Gimbergsson.

Han tycker att det blev sämre efter att de delade turerna försvann.

– Då hade man åtminstone möjlighet att fara ifrån jobbet och göra något annat. I stället blev det så att man jobbade från åtta på morgonen till åtta på kvällen, med en timmes rast vid 11-tiden och en timmes rast vid tre-fyra tiden, säger han.

För Krister Johansson på Kommunal är kommunens agerande ett sviket vallöfte. När arbetsgivaren ville att Kommunal skulle följa med och informera personalen om förändringarna, sa de nej.

– Vi tänker inte sitta där och säga åt våra medlemmar att nu slipper ni delade turer, men ni får börja jobba 12-timmarspass i stället. Man kan inte döpa om en ko till en gris och tro att man kan få folk att tro på det, säger Krister Johansson.

I april gjorde Kommunals skyddsombud på ett av kommunens boenden, Anneli Matti, en så kallad 6:6a-anmälan, om åtgärder enligt arbetsmiljölagen. Den har nu gått vidare till Arbetsmiljöverket, eftersom Kommunal inte är nöjda med arbetsgivarens svar.

– Det är en ohållbar situation. Vi kan inte ge den omvårdnad som de boende förtjänar och faktiskt betalar för. Jag och mina kolleger är väldigt trötta. I dagsläget har verksamheten börjat kräva omänskliga åtgärder. När du kommer hem är du inte en människa. Är du ledig två dagar så ligger många och sover majoriteten av den tiden, säger Anneli Matti.

I sitt svar hänvisar socialförvaltningen bland annat till att schemaläggningen är ett gemensamt ansvar mellan chefer och personal. Kommunal anser att arbetsgivaren på så sätt försöker smita från sitt arbetsmiljöansvar.

– Visst, medbestämmande är viktigt, men det har blivit fel, alla ska komma med lösningar för sitt hus. Och när en kollega gjorde ett fungerande schema så meddelade de plötsligt att man drar ner på personalen, så då föll det, säger Annelie Matti.

Hon menar att arbetsgivaren inte lyssnar på personalen och att förändringar genomförs utan att de informeras.