Frågorna om hur välfärden ska bekostas i små kommuner är inte ny för Annelie Nordström. I slutet av 90-talet var hon kommunalråd i Vilhelmina som idag har 6848 invånare.  Hon känner väl igen problematiken som socialchefen i Dorotea lyfter när det gäller finansiering av bland annat äldreomsorg.

– Problemet är att många kommuner är för små för att det ska kunna fungera, säger hon.

I flera år har det funnits en debatt om att slå samman mindre kommuner för att de ska klara ekonomin. Är det det du tänker på?

– Nej, jag tittar på Finland. Där håller man på att genomföra en form av omvårdnadsregioner, säger hon och förklarar att det är förvaltningsområden där man går samman i regioner för att finansiera vård och omsorg.

Menar du att småkommunernas vård och omsorg ska centraliseras?

– Nej, man måste skilja på verksamhet och finansiering. Det jag talar om är större finansieringsregioner. Omsorgen skulle fortfarande utföras med viss närhet men med fler som är med och betalar för den.

Hur många tror du skulle behöva vara med i en sådan förvaltningsregion?

– Ja, det får man räkna på. Men i alla fall över 30 000 invånare. Och i en sådan region kan staten också gå in och bidra utan att man ute i kommunerna känner att det kommunala självstyret är hotat.