Kommunalarbetaren har tidigare skrivit om Reza Forghani som Arriva försökte få avsatt som huvudskyddsombud vid Råstagaraget utanför Stockholm.

Det slutade i Arbetsdomstolen, AD, där Kommunal stämt Arriva för föreningsrättskränkning. Kommunal begärde skadestånd till Reza Forghani och till förbundet för detta.

Men AD avslog Kommunals krav. Domskälen inleds med att AD går igenom sin egen rättspraxis som bygger på att kritik från arbetsgivare mot en facklig förtroendeman aldrig kan vara föreningsrättskränkning.

Enligt AD uppstår en sådan kränkning först när arbetsgivaren genomför en åtgärd som hindrar den fackliga förtroendemannen att utföra sitt uppdrag, eller trakasserar eller på annat sätt straffar förtroendemannen på grund av det fackliga uppdraget.

AD anser att rätten att framföra kritik är en viktig del av yttrandefriheten och påpekar att fackliga förtroendemän på ett motsvarande sätt har rätt att framföra frän kritik mot arbetsgivaren.

Domstolen säger att fackliga förtroendemäns rätt att framföra kritik till och med är större än för vanliga arbetstagare.

Det är först om kritiken kan framkalla rädsla hos arbetstagare eller ledning, eller om det kan uppfattas som att det finns risk för att kritiken går över i handgemäng som AD anser att gränsen för vad som är tillåtet har passerats.

AD säger också att arbetsgivaren bara behöver acceptera fackliga förtroendemäns agerande som håller sig inom lagar och kollektivavtal.

Men domstolen tar inte ställning till om Reza Forghani har gått över gränsen, vilket Arriva har anklagat honom för i över 50 fall.

Domstolen nöjer sig med att konstatera att Arriva inte kränkte föreningsfriheten när företaget begärde förhandling för att försöka förmå Kommunal att avsätta Reza Forghani som huvudskyddsombud.

Enligt AD är det tydligt att Arriva respekterade Kommunals beslut att inte avsätta honom. Och AD anser också att Arriva inte på något sätt har vägrat att samverka med Reza Forghani efter denna förhandling.

Kommunal hävdade i målet att Arrivas kritik mot Reza Forghani var ett sätt att misstänkliggöra honom och underminera hans ställning som skyddsombud.

AD hänvisar åter till en av sina tidigare domar där ett företag friades från anklagelser för föreningsrättskränkning sedan bolagets kritik mot en facklig förtroendeman ledde till att arbetskamraterna valde att avsätta honom.

Även denna gång ansåg AD att kritik från arbetsgivaren aldrig kan vara föreningsrättskränkning.

I målet om Reza Forghani var det en av domstolens ledamöter som ville fälla Arriva. Övriga sex ledamöter avslog Kommunals krav. Förbundet döms att betala arbetsgivarens rättegångskostnader på 577 500 kronor,