– Eftersom vi drivit detta så länge blev jag först förvånad och sedan fantastiskt glad. Det finns ett jämställdhetsperspektiv i det här. Alla manligt dominerade arbetsplatser har arbetskläder och har alltid haft. Att vi nu får arbetskläder handlar om vår yrkesstolthet, säger Monica Smidje, undersköterska och facklig företrädare för Kommunal i Malmö.

Hon berättar att de anställda och facket i princip kämpat för att få arbetskläder sedan dessa försvann från hemtjänsten i samband med ädelreformen i mitten av 1990-talet.

Att hemtjänsten i Malmö skulle få arbetskläder stod egentligen redan klart eftersom Malmö stad nyligen fattat ett beslut om arbetskläder i allt vårdrelaterat arbete. Det skulle vara genomfört senast sommaren 2017.

– Så egentligen var det bara en tidsfråga. Det här ligger i tiden. Att vi får arbetskläder betyder att vi inte sprider smitta mellan vårdtagare, att vi försvårar att vi får med oss smitta hem eller tar med oss egen smitta hem till vårdtagarna. Plus förstås att vi slipper slita på våra egna kläder, säger Monica Smidje.

Kommunal har länge drivit frågan om arbetskläder. Förbundet har gjort det både genom förhandlingar med arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och genom att skyddsombud runt om i landet gjort anmälningar till Arbetsmiljöverket.

Förvaltningsrätten har tidigare avslagit begäran om arbetskläder i Malmö, men de fackliga ombuden överklagade. Och nu har alltså Kammarrätten gett Kommunal rätt.

Kammarrätten i Göteborg motiverar domen med att arbetet innebär smittorisker och att det med tanke på det är motiverat att kräva särskilda arbetskläder.

– Jag drar slutsatsen att detta kommer att gälla i hela Sverige. Jag hoppas verkligen det, säger Monica Smidje.

Sveriges Kommuner och Landsting vill i dagsläget inte kommentera vilka konsekvenser domen kan få. De har inte ”hunnit sätta sig in i domen ordentligt”.