Vi söker i djupet i människans själ,

för att hitta det goda som gör att andra mår väl.

Detta är skötarens kall.

Vi letar med hjälp av tydlig struktur

och använder oss av frågor som när, var och hur,

med oss själva som mall.

 

Allt för att söka svar på livets stora gåta.

Att orka leva vidare. Älska, glömma och förlåta.

Trots de brott de har begått.

Få dem i kontakt med sina känslor och våga vara som man är.

Att kunna leva med sin sjukdom. Leva nu och här.

Se till att ett frö blir sått.

 

Då kanske de klarar sig ute en dag

och åter igen följer samhällelig lag

utan återfall av kriminell art.

Vi ska göra så att fröet gror och blir en blomma.

Vi ska alltid vara tillgängliga om de behöver till oss komma.

Vi ska tillsammans göra så att deras nya liv får en bra start.