SVAR: Inom kommun och landsting gäller sedan 1 januari 2012 ett nytt omställningsavtal, KOM-KL.

Detta avtal innebär att man kan få ekonomisk ersättning och omställningsinsatser, förutsatt att man uppfyller vissa villkor.

Som medlem i Kommunal kan du ha också ha rätt till utfyllnad av din a-kassa. Denna ersättning samordnas dock med omställningsavtalets.

Kontakta ditt lokala Kommunal för att reda ut om du skulle ha omfattats av dessa försäkringar när du blev uppsagd.