SVAR: Det är du själv som avgör om du ska vara medlem i a-kassan eller inte, men om ditt halvtidsvikariat tar slut och du fortfarande studerar på heltid har du inte rätt till ersättning från a-kassan eftersom du är student i första hand.

När du avslutat dina heltidsstudier kan du ha rätt till ersättning. Du behöver då uppfylla ett arbetsvillkor. Det innebär att du under en ramtid på tolv månader arbetat minst 80 timmar per månad i sex månader, vilket motsvarar arbete på halvtid i sex månader. Alternativt ska du ha arbetat minst 50 timmar per månad sex månader i följd, även detta under en ramtid på tolv månader. Sammanlagt ska den arbetade tiden under de sex månaderna bli 480 timmar. Arbetsvillkoret baseras alltså på arbetad tid under månader. Du behöver ta reda på hur mycket du jobbat varje månad för att veta om du uppfyller ett arbetsvillkor.

Även om du inte arbetar tillräckligt mycket under tiden du studerar kan du ha rätt till ersättning. Heltidsstudier är så kallad överhoppningsbar tid och det innebär att vi kan förlänga ramtiden och titta på om du uppfyllde ett arbetsvillkor innan du började studera. För att studierna ska få hoppas över måste du ha fyllt 25 år när du slutar studera, alternativt måste du ha arbetat heltid sammanhängande i minst fem månader innan du började studera.