SVAR: Som arbetstagare är man försäkrad för bland annat olyckor under arbetstid, också när dessa sker i trafik. Du undrar varför du inte hört något från motpartens försäkringsbolag, men så som trafikförsäkringen är upplagd sker inte några sådana kontakter. Som försäkrad privatperson har man bara kontakt med sitt eget bolag. Om det sedan var motpartens fordon som orsakade olyckan kommer ditt bolag i sin tur att vända sig mot motpartens bolag med ersättningskrav, men den processen slipper du vara del av.

Svårigheten i ditt fall, som du beskriver det, är att försäkringsbolaget Protector inte har godkänt sambandet mellan olyckan och dina nuvarande besvär utöver en viss tid (juni-november 2013). Bolaget menar alltså att det i dagsläget är andra orsaker och äldre besvär snarare än den aktuella trafikolyckan som orsakar dina nuvarande sjukdomsbesvär och därför får du ingen fortsatt ersättning. Det går dock inte att utifrån den begränsade informationen säga om detta är en rimlig bedömning. Du är inte nöjd med beslutet och har antagligen meddelat detta till bolaget, som då har skickat ärendet vidare till Trafikskadenämnden för överprövning av beslutet.

Innan man som enskild försäkrad begär omprövning av ärendet i Trafikskadenämnden bör man anlita ett juridiskt ombud. Sambandsbedömningar, både i och utanför trafikskadeområdet, är komplicerade ärenden både juridiskt och medicinskt. Hjälp från ett kvalificerat ombud är ovärderligt. Ofta kan ombudets kostnader också ersättas av försäkringsbolaget. Trafikskadenämnden kommer att göra en ny prövning av ditt ärende, men utan ombud blir det enbart bolagets material som kommer ligga till grund för nämndens prövning. LO-TCO Rättsskydd, fackets juridiska byrå, har lång erfarenhet av trafikskadeärenden och av att agera som ombud. Du kan ansöka om facklig rättshjälp i trafikskadeärenden och andra ärenden genom ditt förbund.