Är det vanligt att så få jobbar inom det man utbildar sig till på yrkesprogrammen?

– Generellt kan man säga att det tyvärr är vanligt att man inte får jobb och inte etablerar sig på arbetsmarknaden efter studenten.

Vad beror det på att så få jobbar med det man utbildar sig till?

– Det kan ha många olika orsaker förstås. Men generellt ser vi att man måste höja kvalitén inom yrkesutbildningarna, så att de elever som kommer ut därifrån har med sig det de behöver för sitt framtida yrkesliv.

Det är bara 2 av 20 i klassen som har fått fasta anställningar, varför ser det ut så?

– Tillfälliga och osäkra anställningar ökar. Och de effekterna hänger kvar ganska länge för studenterna, det fortsätter att vara tufft. Etableringen i vuxen- och yrkeslivet försenas.

Vad tycker LO att man ska göra åt det här?

– LO har en massa förslag på hur man kan förbättra yrkes- och utbildningssystemen. Men jag skulle lyfta fram att det gäller att höja kvalitén på utbildningarna. Det är det absolut viktigaste. Och det viktigaste för att göra det är att låta branscherna få mer inflytande på yrkesutbildningarna.

– Så att de är med hela tiden och visar på vad man behöver ha med sig som enskild när man väl kommer ut till arbetsgivarna. Det skulle också göra utbildningarna mer relevanta för eleverna, för vi ser också en problematik kring att så många hoppar av.