Barbro Norbergs telefon ringer och hon går i väg för att prata. När hon kommer tillbaka har hon svårt att hålla tårarna tillbaka.

– Nu har jag en brukare som ringde och grät och sa att ”jag vill bara ringa och tacka”. Det är kanske nackdelen när man håller för hög kontinuitet, men å andra sidan är det ju för deras skull, säger Barbro Norberg.

Hon är chef på företaget Norbergs hemtjänst, som har funnits i Södertälje sedan 2012. Om bara några dagar är det över. Efter att fusk inom Södertäljes hemtjänstbransch uppdagades för ett år sedan beslutade kommunen att avskaffa Lagen om valfrihet, LOV, och upphandla hemtjänst enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU. Fem företag fick lov att fortsätta men Norbergs föll på målsnöret.

För de anställda Joanna Nordby, Bitte Johansson och Katja Blomerus innebär det att de blir av sina jobb som de trivdes så bra med.

– Det är tråkigt att vi ska stänga ner. Det kom lite som en chock, jag tror att vi trodde in i det längsta att vi skulle få vara kvar. Det är bra sammanhållning här och alla hjälps åt. Det kändes när man var på kommunen att det var en mycket större personalgrupp och rörigt, det här är mer familjärt, säger Katja Blomerus.

Hon är i färd med att att skriva på papperna för en fast tjänst i kommunen. Joanna Nordby har fått en timanställning i kommunen. I december blir det heltid, sedan vet hon inte. För Bitte Johansson väntar Arbetsförmedlingen på måndag (läs: i dag).

– Jag har jobbat sedan jag var 18 år och har aldrig i hela mitt liv varit på Arbetsförmedlingen. Jag vet inte ens hur man ska göra när man kommer dit. 58 år och söka jobb… Man har väl åldern emot sig, och så har jag inte utbildning, säger Bitte Johansson, som ändå tror att det kommer att lösa sig med jobb.

Det är oklart exakt hur många anställda som berörs av att Södertälje avskaffar LOV. Men det rör sig om hundratals. Enligt Raili Kurkisou på Kommunal står merparten utan jobb. Ett av företagen som blir kvar, Trea assistans, har dessutom varit tvungna att göra sig av med ungefär halva personalstyrkan eftersom de i det nya systemet får färre brukare än de hade med LOV.

Aleris, HSB Omsorg och Attendo har fått fler brukare än de hade förut och är därför i full färd med att anställda. Aleris hade i torsdags anställt mellan 5-10 personer, HSB närmare 20 och Attendo vill inte uppge antalet. Även kommunen anställer, men i första hand i sin interna bemanningspool.

Det finns mycket galghumor och värme mellan de tre anställda och deras chef på Norbergs, men det märks att alla är ledsna över att verksamheten tvingas lägga ned. De är besvikna på kommunen och menar att seriösa företag inte borde ha straffats för att några har fuskat.

– Jag kan tycka att i och med att kommunen har plockat bort oss så borde de kunna erbjuda oss jobb, säger Bitte Johansson.

Gilda Johansson är socialdirektör i Södertälje. Hon säger att kommunen inte kan anställa alla som blir av med sina jobb när LOV avskaffas.

– Vi anställer de som vi behöver för att kunna utföra arbetet. Jag har absolut förståelse för de som blir arbetslösa och att det är en katastrof för dem och deras familjer, men kommunen kan inte ta ansvar för alla anställda i privata företag, säger Gilda Johansson.

De bedrägerier som två företag misstänks ha ägnat sig åt ska ha gått ut på att biståndshandläggare har lurats att bedöma hemtjänst till personer som inte har rätt till den. Hemtjänsten har sedan inte utförts. I år har antalet hemtjänsttimmar därför sjunkit. 2013 betalade kommunen ut 226 miljoner kronor till hemtjänst – i år räknar man med att det landar på 180 miljoner.

Totalt har antalet anställda i kommunens hemtjänst alltså varit för många?

– Ja dels det men också att personer har varit där på fel grunder, säger Gilda Johansson.

I det nya systemet har kommunen 55 procent av hemtjänstmarknaden och resterande 45 procent är fördelade på de fem företagen. Flera av företagen som KA pratat med säger att det är synd att valfriheten begränsas när LOV försvinner. Men av de som blir kvar menar HSB Omsorg och Aleris att det också finns fördelar med det nya systemet.

Eftersom företagen vet ungefär hur mycket hemtjänstkunder de kommer att ha de kommande åren så kan de erbjuda personalen en bättre anställningstrygghet.

– Det känns ganska bra att få en viss procent, då kommer vi att veta bättre hur verksamheten kommer att se ut. Det blir en helt annan trygghet för personalen, det blir lättare att månadsanställa och tillsvidareanställa, säger Rose-Marie Johansson, verksamhetschef på HSB Omsorg i Södertälje.

Detta är LOV

Lagen om valfrihetssystem, LOV, infördes 2009 och innebär att medborgaren får välja fritt mellan de leverantörer av välfärdstjänster som kommunen har godkänt. Det är än så länge frivilligt för kommunerna att införa LOV. Hemtjänst är vanligast.