Men samtidigt, påpekar ISF, borde ännu fler gravida kvinnor med tunga arbeten kunna få graviditetspenning. I en majoritet av de ärenden där fortfarande avslag ges, säger Försäkringskassan, enligt ISF, att man inte tagit hänsyn till den gravida kvinnans besvär, kopplat till det tunga arbetet.

– Det innebär att bedömningen av vad som är ett fysiskt påfrestande arbete blir för snäv, säger Nina Karnehed, projektledare på ISF och en av rapportförfattarna, i ett pressmeddelande.

I flera domar på senare år har domstolar tolkat regelverket mjukare jämfört med tidigare, vilket inneburit att det blivit lättare för kvinnor i yrken som är tunga att få graviditetspenning i slutet av graviditeten. Innan krävdes det återkommande tunga lyft, inte att arbetet i sig var fysiskt tungt för att Försäkringskassan skulle godkänna ansökningar om graviditetspenning.

Kommunalarbetaren har tidigare skrivit om kommunalaren Marica Jönsson i Luleå, som efter överklagande fick halv graviditetspenning.

Tillsammans med LO-TCO Rättsskydd har hon överklagat till kammarrätten, för att i slutändan få rätt till hel graviditetspenning. Men kammarrätten har precis meddelat att man inte tar upp fallet. Men LO- TCO Rättsskydd har beslutat att som sista möjlighet försöka få Högsta förvaltningsdomstolen att ta upp fallet.

I sin rapport konstaterar ISF att åren 2010-2013 har antalet ansökningar legat konstant på samma nivå. 2011 fick ungefär var femte ansökan avslag, medan var tionde fick avslag 2013.

Men även om det beror på att Försäkringskassan förändrat tillämpningen av regelverket, finns det alltså fortfarande en viss eftersläpning.

– Det är viktigt att Försäkringskassan tar hänsyn till att exempelvis foglossning kan göra kvinnans arbetsuppgifter tyngre, säger Nina Karnehed.