Sveriges radio berättade i början på veckan om flera brister inom utbildningen för brandmän, bland annat att deltidsbrandmän skickas på utryckningar efter bara två veckors introduktionsutbildning. I en intervju med KA riktade Kommunal skarp kritik mot bristerna och framför allt mot ansvarig myndighet MSB.

Jan Wisén är biträdande avdelningschef på MSB och instämmer i att det finns flera problem inom utbildningskedjan.

– Det har aldrig varit meningen att man ska sättas i aktiv tjänst efter två veckor, det är inte alls bra. När det gäller deltidsbrandmän handlar det om att det är ett jättestort problem att rekrytera och det är något som man måste ta ett mycket större grepp på, säger Jan Wisén.

Han säger att det främst är kommunernas ansvar som arbetsgivare, men att MSB har i uppdrag att stötta kommunerna med rekrytering.

En annan orsak till problemen är enligt Jan Wisén att brandmannayrket avreglerades för ungefär 10 år sedan.

– Tidigare fanns det förordningskrav att man måste ha en viss utbildning men det togs bort. Skälet var att man ville likställa det med övrig kommunal verksamhet, där det är kommunen som har ansvaret. Andemeningen var att man skulle skicka medarbetare på utbildningarna som tillhandhålls, men i och med att det finns en frivillighet så har det blivit lättare för kommunerna att välja bort, säger Jan Wisén.

Kommunal är också kritiskt till att man kan gå vidareutbildning till räddningsledare utan att ha arbetat som brandman och anser att det behövs en bättre kvalitetssäkring av den tvååriga utbildningen till deltidsbrandman, Skydd mot olyckor, som hålls av MSB.

Också där instämmer Jan Wisén. Han säger att systemet med fortbildning inte fungerar alls – nu kan en brandman arbeta ett helt yrkesliv utan att gå en enda fortbildning.

MSB kommer att inleda en översyn av utbildningskedjan nästa år för att se vad som kan förändras.

– Det kommer handla mycket om utbildningens innehåll, om man ska strama upp kraven ytterligare och förlänga räddningsledarutbildningen. Jag kan hålla med i en del av kritiken, att man behöver styra upp utbildningen och ställa högre krav på staten, säger Jan Wisén.

Han håller dock inte med om att utbildningen inte kvalitetssäkras alls.

MSB kommer även att fokusera på utryckningskörningen eftersom det har varit flera allvarliga olyckor de senaste åren. Tidigare fanns det krav på att man skulle ha gått en utbildning i utryckningskörning, men det togs också bort när ansvaret för räddningstjänsten hamnade på kommunerna.

– Vi kommer att titta på hur vi kan hjälpa kommunerna att bedriva kvalitetssäker utryckningskörning, säger Jan Wisén.

Översynen ska bli klar i slutet av nästa år och en första delrapport ska lämnas redan i mars.