SVAR. Jag utgår från att din sjukersättning är på heltid och du väljer själv om du vill vara med i a-kassan eller inte. Det du ska tänka på innan du väljer, är att du kan ha nytta av ett medlemskap även om du inte har rätt till ersättning från a-kassan nu när du har sjukersättning. Ifall din sjukersättning upphör och du behöver söka a-kassa är det ofta fördelaktigt att ha varit medlem i kassan under hela sjukdomsperioden. Hur länge du har fått sjukersättning och vad du gjorde innan sjukdomen spelar också in, så därför skulle jag råda dig att kontakta oss för att få information utifrån din specifika situation.