SVAR. Handlar överenskommelsen med din arbetsgivare om utökning av sysselsättningsgraden eller är det mertid som avses? Det verkar som att den uppgörelse du gjort inte är giltig. Men för att kunna svara korrekt måste jag veta hur överenskommelsen ser ut. Vänd dig snarast till din lokala fackliga organisation för att reda ut frågan.