– Jag tror inte det kommer några nya skarpa förslag från Socialförsäkringsutredningen när det gäller a-kassan. Då har vi ett antal frågor som behöver lösas; hur fler ska kunna kvalificera sig till försäkringen, hur vi ska göra med 75-dagarsregeln och deltidsstämplingen, och studerandevillkoret. Min tanke är att det får bli en egen utredning om a-kassan, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) till Kommunalarbetaren.

A-kassan har funnits med i Socialförsäkringsutredningen i flera år. Är det rimligt att utreda a-kassan hur länge som helst?

– Nej det är därför vi ändrar taktik och inte ska förlänga den utredning som inte har något tempo alls i den här frågan.

Ska det finnas en begränsning av rätten att stämpla för deltidsarbetslösa?

– I dag fungerar det direkt kontraproduktivt. Människor missgynnas ekonomiskt om de tar tillfälliga påhugg och det är orimligt.

Det var den borgerliga regeringen som införde begränsningen 2007, varför tar ni inte bort den?

– Det är möjligt men det får man titta på. Jag är inte beredd att ge konkreta svar på det i dag.

LO föreslår att deltidsarbetslösa efter 75 dagars a-kassa ska få behålla ersättningen mot att de går en arbetsmarknadsutbildning?

– Det tycker jag är en klok synpunkt.

Men hjälper det de arbetslösa att få heltidsjobb.?

– Nej det kanske det inte gör direkt. Det här är en svår fråga, men vi kan inte ha kvar det som det är i dag.

Hur vill regeringen att fler ska kunna kvalificera sig till a-kassa?

– Ett sätt skulle kunna vara en stegvis kvalificering.  Att man med ett kortare arbetsvillkor (kortare tid med arbete, red:s anmärkning) skulle kunna kvalificera sig för en kortare period. Och sedan kan man stega in sig till ett fullt arbetsvillkor.

Varför har ni kvar sänkningen av ersättningen efter 100, 200 och 300 dagar?

– Vi vill ta bort avtrappningen. Vi vill att det ska vara 80 procent hela tiden. Men taket sänks efter 100 dagar. Vi kan inte göra allt i första budgeten. Vi lade väldigt mycket pengar på att höja taket i a-kassan.

De föreslagna traineejobben för unga som utbildar sig till undersköterskor har fått kritik från kommunalare som tror det kommer försämra statusen på yrket?

– Vi behöver en generationsväxling. Framför allt har vi en stor kommande brist på utbildade undersköterskor. Vi behöver satsa statliga pengar för att fler ska kunna gå in och utbilda sig.

Så traineejobben blir ungefär samma sak som de yrkesintroduktionsanställningar som redan finns?

– Traineejobben är samma typ av anställning men med högre subventionsgrad.

Ni vill införa extratjänster i välfärden för dem som i dag finns i fas 3, vad blir skillnaden?

– Fas 3 är ingen anställning, det ger ingen lön. En extratjänst är en anställning med avtalsenlig lön. Vi har också föreslagit att personer i fas 3 får studera i princip vad man vill med bibehållen ersättning

När är fas 3 borta?

– Beskedet är att fas 3 fasas ut i den takt som vi får fram extratjänster och i den takt som människor är villiga att starta en utbildning. Eftersom extratjänsterna ska avtalas mellan parterna, så beror det lite på hur fort man kan åstadkomma det.

Avtrappningen av a-kassan

Den som är arbetslös får i dag en förhöjd ersättning de första 100 dagarna. Från dag 201 sänks ersättningen till 70 procents av inkomsten, upp till ett tak på 18 700 kronor.  Från dag 301 sker ytterligare en sänkning till 65 procents ersättning.

Regeringen har som ett första steg föreslagit att avtrappningarna finns kvar, men att taket i a-kassan höjs till 910 kronor per dag. Efter 100 dagar sänks taket till 760 kronor. Det får den som har en månadslön på minst 25 000 kronor.

Subventionerade anställningar

Yrkesintroduktionsanställning riktar sig till långtidsarbetslösa ungdomar som får 75 procents anställning och 25 procents utbildning och 75 procent av lägstalön, enligt avtal.

Staten subventionerar anställningen med högst 50 procent av lönekostnaden och handledarkostnaden. Flera olika fackförbund, bland andra Kommunal har tecknat avtal med arbetsgivare om detta.

Traineejobb riktar sig samma sätt som yrkesintroduktionsanställningar till ungdomar, som exempelvis vill bli undersköterskor. Mer riktat till olika branscher än yrkesintroduktionsanställningar och den statliga subventionen ska vara högre.

Extratjänster påminner om plusjobben som fanns före 2006. Riktar sig till långtidsarbetslösa, som i dag finns i Fas 3 . Det är ännu inte klart var tjänsterna kommer finnas, anställningen ska vara på 75 procent under begränsad tid och ge avtalsenlig lön. Staten betalar hela lönekostnaden.