Jag funderar ibland på vad som skulle hända om vi som arbetar i hemtjänsten korsade armarna och sa Nej.

Det spelar ingen roll om vi jobbar i tjugofem år och går åtskilliga kurser. Vi har ingen löneutveckling och våra chefer visar på olika sätt hur utbytbara vi är.

Vi är inte utbytbara. Inte för våra kollegor och inte för de äldre. Det är de äldre man kränker när man inte värdesätter våra kunskaper. De äldre vill att vi stannar och oroar sig för att det ska komma någon annan.

Företagen är utbytbara. Inte vi. Antalet äldre och multisjuka som bor hemma har ökat, och vårt arbete har blivit tyngre. Då tajtas verksamheten till. Vi tvingas springa ut och in mellan svårt demenssjuka och multisjuka. Man har flyttat fokus från individen till tiden och en trög mage spräcker ett schema.

Vårt jobb har blivit mer avancerat allteftersom de äldre blivit sjukare. Det borde synas i organisationen, men den blir i stället trögare. Byråkratin som följer på de kontrollsystem man infört – för att kunna överlåta verksamheten åt vinstdrivande företag – växer i sig okontrollerat.

Vi kan förändra hemtjänst till ett framtidsyrke. Det är personalen som gör skillnad. Den hemtjänst som ges i dag är ojämlik och helt avhängig vem som kommer in genom dörren.

Det spelar ingen roll vilket företag du väljer. Det är den hand som vårdar din mamma som gör verklig skillnad.

I Skönsmon har man ersatt kontroll med tillit och självständighet. Det går bra för Skönsmons kommun och modellen går nu på export, men införs inte nationellt.

Jag har skrivit ett medborgarförslag som kommer upp på Södermalms stadsdelsnämnd den 20 november. De flesta kommuner ger invånare den möjligheten. Ett medborgarförslag måste tas upp i sammanträde och vips har man satt hemtjänst på agendan. Kommunerna är vår verkliga arbetsgivare och skattepengarna har vi alla varit med och betalat in. Det är hög tid att lyssna på vår profession.

Nu korsar vi armarna.

Här är mitt medborgarförslag sammanfattat i några punkter:

  • Ta bort tidmätningssystemen.
  • Kräv fasta vikarier.
  • Dela upp hemtjänsten i service och omvårdnad, organiserade i små självstyrande grupper.
  • Kontinuerlig kompetenshöjning med löneutveckling.
  • Certifiera specialteam, i dag är det alltför lätt att kalla sig specialteam.
  • Omdefiniera yrkesrollen, vi är varken vårdbiträden eller undersköterskor, däremot ger vi mycket kvalificerad omvårdnad.

Annelie Carlsson,
vårdbiträde