Studien från IFAU har granskat tre arbetsmarknadsåtgärder riktade till personer med funktionsnedsättning – lönebidrag, skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare och skyddat arbete hos Samhall. Den visar att åtgärderna har varit positiva – fem år efter att subventionerad anställning påbörjats så var andelen sysselsatta 26-27 procentenheter högre än den varit utan åtgärderna. Störst effekter har anställningar hos Samhall haft och minst effekt skyddad anställning hos offentlig arbetsgivare.

Men det finns också negativa effekter. Andelen som hade en vanlig anställning var 6-7 procentenheter lägre.

– Åtgärderna tycks uppfylla målet att ge funktionsnedsatta sysselsättning och inkomst. Samtidigt ser vi att färre har det vi skulle kalla vanliga jobb, osubventionerade anställningar. Det tyder på att vissa skulle kunna ha jobbat utan bidrag – hos samma eller annan arbetsgivare – om de inte haft subventionen, säger Nikolay Angelov, en av rapportförfattarna, i ett pressmeddelande.

Deltagarna i åtgärderna är så många att en stor andel troligen skulle klara ett vanligt arbete om de inte hade haft den subventionerade anställningen, enligt rapporten.

Anledningen till de negativa effekterna kan dels vara att deltagarna anstränger sig mindre för att hitta ett vanligt arbete och dels att Arbetsförmedlingen anstränger sig mindre för att hjälpa dem att få en vanlig anställning.