Owe Halvors.

Utbildningen till deltidsbrandman är nio veckor lång. Men redan efter den två veckor långa introduktionskursen kan man få ingå i en utryckningsstyrka och åka på utryckning i skarpt läge, visar en granskning som Vetenskapsradion Forum har gjort. Att få gå klart resten av utbildningen kan dröja. Det är inga nyheter för Owe Halvors, ombudsman på Kommunal.

– Det beror på att det är svårt att få tag på deltidsbrandmän. Det är stora brister i detta men Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har bara tigit ihjäl det. Nu är det dags att de sätter sig ner med branschen och diskuterar hur vi ska utforma vårt utbildningssystem, säger Owe Halvors.

Enligt honom har olycksstatistiken med utryckningsfordon ökat till följd av att fler oerfarna måste köra.

– Vi har blivit mindre styrkor med bristande säkerhet som följd. Då blir det så att man eldar upp fler och fler hus. Vi vet exempelvis att man går in och rökdyker med färre personer än tillåtet, säger Owe Halvors.

När det gäller bristen på deltidsbrandmän så tycker Owe Halvors att man måste försöka hitta kreativa lösningar för att säkra styrkorna på små orter.

– Man måste kanske dammsuga kommunen för att få in fler. I varje kommun finns det kommunalare: vaktmästare, vårdpersonal, inom skolan. Det är de som är kvar på orten. Och så måste man ge dem en gedigen utbildning, säger Owe Halvors.

I Sveriges radios granskning framgår också att brandbefälsutbildningarna har blivit kortare och att det är få som skickas på vidareutbildning. Owe Halvors anser att det finns brister i hela utbildningskedjan och att systemet måste ses över.

– Man har ingen kvalitetssäkring av utbildningarna längre. Vi tycker att den tvååriga utbildningen för heltidsbrandmän är bra men ingen har blivit underkänd någonsin. Det kan man fundera på varför ingen har misslyckats på 10 år, säger Owe Halvors.

Tidigare var man tvungen att ha arbetat i 6 år innan det gick att hoppa på utbildningen till räddningsledare. Nu finns det inget sådant krav.

– Du kan bli brandbefäl eller styrkeledare och få ansvar över en hel kommun utan att ha jobbat som brandman alls.

Owe Halvors tycker att hela utbildningskedjan måste kvalitetssäkras och att det ska bli tydligt vilken kapacitet som kommunernas räddningstjänster har.

– Vad ska man kunna på en mindre ort, vad gör man om det händer något som de inte klarar? Och när du kommer i tjänst måste du kvalitetssäkras för din uppgift innan du åker ut.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, säger till Sveriges Radio att bristerna kan påverka räddningstjänstens förmåga och att det finns anledning att se över utbildningskedjan.