Daniel Hjalmarsson.

Vikarierna på räddningstjänsten i Östersund hade jobbat övertid under lång tid utan att få ut korrekt övertidsersättning. Varken Kommunal lokalt eller arbetsgivaren kände till att även vikarier har rätt till övertidsersättning om de jobbar mer än 168 timmar i månaden.

– Det började med att en ombudsman från Kommunals förbundskontor var och hälsade på och hade möte med våra medlemmar. Då var det vikarier som berättade att de jobbar för mycket och då sa hon att även vikarier har rätt till att få övertid, säger arbetsplatsombudet Daniel Hjalmarsson.

Till Länstidningen Östersund säger ordföranden i Jämtlands brandförsvarsförbund att det beror på en miss från arbetsgivarens sida, där man har inte har haft koll på att vikarier har arbetat för mycket.

Först försökte de lösa frågan på lokal nivå, men eftersom både fack och arbetsgivare hade lite svårt att tyda avtalet gick det till centrala förhandlingar. Efter en över 1,5 års lång process blev det tidigare i höst klart att 14 brandmän får 565 000 kronor i retroaktiv övertidsersättning. Den som får mest får nästan 85 000 kronor och den som får minst är arbetsplatsombudet Daniel Hjalmarsson som får 6 000.

– Det vart väl någon julklapp till barnen i alla fall. Det skiljer mycket mellan åren, vissa år har det varit mer övertid än andra, säger Daniel Hjalmarsson.

Han säger att de flesta av medlemmarna är nöjda, men det har varit frågetecken kring vissa timmar så några hade önskat att de fått mer.

Daniel Hjalmarsson säger att arbetsgivaren hela tiden har velat lösa situationen och att det har varit en bra dialog under både lokala och centrala förhandlingar.

– Båda arbetsgivare och fack är jättenöjda med processen, man har sagt att precis så här ska fackligt arbete se ut.