Stockholms stad gick över till elektronisk tidsmätning i hemtjänsten i våras. Numera ska personalen knappa in på en telefon när de kommer och när de går från en brukare. Det ligger sedan till grund för ersättningen som hemtjänstutförarna får. Även dokumentation sköts genom Paragå.

Det har kommit en hel del protester mot Paragå. Kritikerna menar att det innebär ökad stress och att de övervakas på jobbet. I förra veckan satte SAC Syndikalisterna Paragå i blockad på Aleris hemtjänst på Södermalm i Stockholm. Det betyder att de stoppade arbetet med Paragå för sina tre medlemmar på arbetsplatsen. Aleris svarade med lockout – alltså förbud för de som omfattas av blockaden att arbeta.

– I och med att vi inte kan säkerställa att dokumentation och kommunikation sköts på rätt sätt valde vi att göra lockout. Det är för att säkerställa att information inte faller mellan stolarna, säger Dennis Selsborg, affärsområdeschef  på Aleris hemtjänst i Stockholm.

SAC tog då ut de tre medlemmarna i strejk.

Men detta påverkar inte Kommunals medlemmar på arbetsplatsen. Det säger Solveig Ljung, förhandlingsansvarig för Aleris på Kommunal.

– Det är jättelugnt, de andra som jobbar där tycker inte att det är viktigt det syndikalisterna gör. De är väl medvetna om att det inte är rätt väg att gå, säger Solveig Ljung.

Hon säger att konflikten är missriktad eftersom det är Stockholms stad som har bestämt att Paragå ska användas och inte Aleris.

– Om Aleris skulle sluta med Paragå så skulle ju alla bli av med jobbet. De skjuter mot fel person, säger Solveig Ljung.

På Aleris säger affärsområdeschefen Dennis Selsborg samma sak.

– Det här är ju inte riktat mot Aleris egentligen utan man vill blockera Paragå som system, och det faller sig så att de jobbar just på Aleris. Vi tycker att det är lite olyckligt att man lägger en blockad mot oss, det här är ett system som Stockholm stad kräver att vi ska använda, säger Dennis Selsborg.

Han säger att verksamheten inte påverkas av konflikten – de har bemannat upp för de som inte jobbar just nu på grund av strejken.

Dennis Jörnesten är en av de tre medlemmarna i SAC som har gått ut i strejk.

– Målet är att protestera mot Paragå och i förlängningen att det ska sluta användas. Vi upplever det som ett stressmoment och en ren säkerhetsrisk i vissa fall. Det tar tid från jobbet, vi är där för att hjälpa människor, säger Dennis Jörnesten.

Han säger också att blockaden var riktad mot Paragå och inte mot Aleris, men att det blev en konflikt med Aleris när företaget satte dem i lockout. Nu ska medlemmarna opinionsbilda mot Paragå, och Dennis Jörnesten säger att de kommer strejka så länge systemet finns kvar.

Även om det finns mycket kritik mot Paragå, så finns det också de som tycker att det funkar bra om det används på rätt sätt. Ulf Bjerregaard är vice förhandlingsansvarig för Kommunal på Södermalm och jobbar inom hemtjänsten. Han menar att med Paragå blir det tydligt vilka behov som finns. Problemet är att många arbetsgivare planerar enligt det gamla systemet där ersättning inte betalades efter utförd tid.

– Då tjänade arbetsgivarna på att inte ta in vikarier eller ge bra gångtider. Med det nya systemet förlorar arbetsgivaren pengar om de gör så. Det blir mer tid hos pensionärerna och då måste man anställa mer folk. Jag tycker att det har blivit mindre stressigt sedan Paragå infördes, säger Ulf Bjerregaard.

Han tycker inte heller att man å ena sidan kan hävda att kontrollen av de privata hemtjänstutförarna är för dålig och samtidigt ropa om övervakning när kommunen inrättar ett system för att kontrollera dem.

– Innan sa man kanske att man varit en timme hos en brukare utan att det stämde. När kommunen betalar för tid vill de ju kontrollera det, och vi vet ju att det finns företag som fuskar. Då får man kanske ta det onda i att man blir kontrollerad, säger Ulf Bjerregaard.

Strejk av andra fackförbund på arbetsplatsen

  • Du får bara delta i strejker eller andra stridsåtgärder som det fackförbund du är medlem i har beslutat om. Är du medlem i Kommunal är det alltså inte tillåtet att delta i SAC Syndikalisternas strejk. Däremot kan fackförbund varsla om så kallade sympatiåtgärder, för att stödja ett annat fackförbunds strejk. Det gjorde Kommunal exempelvis i somras när SEKO-medlemmar strejkade.