Inom områden som hälsa och utbildning minskar klyftan mellan män och kvinnor förhållandevis snabbt men i arbetslivet går det alltså långsamt enligt den nya rapporten, skriver TT.

Sedan 2006 har WEF varje år sammanställt en rapport om fördelningen av inkomster, tillgångar och möjligheter för kvinnor och män i världens olika länder. I första rapporten bedömdes kvinnor ligga på 56 procent i förhållande till männen enligt de mätmetoder som WEF använder. I årets rapport ligger de på 60 procent.  Utifrån dessa siffror kommer det enligt WEF att ta 81 år att stänga klyftan mellan män och kvinnor.