Att jobba med äldre är en gåva man får.
Att ta hand om människor under deras sista år.

Få höra dem berätta om resor de gjort.
Berätta om de platser som de på bott.

Att få ta del av minnen som de samlat på.
Höra om stora ögonblick och om de små.

Vara bredvid dem när de gråter, när de ler.
Låta dem veta att man alltid dem ser.

Låta dem leva sitt liv som de gjorde förut.
Vara vid deras sida när deras liv tar slut.