– Jag lägger märke till saker som jag kanske inte lagt märke till förut i samhället i stort, när jag läser tidningen och ser på tv och inom reklamen, hur flickor och pojkar framställs. Även manligt och kvinnligt när det gäller jobb och löner, man har ett annat tänk, berättar Anneli Andersson på telefon från Björkbackens förskola, där barnen stojar i bakgrunden.

Förra veckan fick Annelis förskola sin jämställdhetsmärkning och därmed är alla tolv kommunala förskolor i Hedemora märkta. Även en skola och ett fritids har fått märkningen.

Certifieringen heter ”På lika villkor” och används i hela Dalarna. Ylva Aguilar jobbar som jämställdhetsstrateg i Hedemora kommun och håller i utbildningen för personalen i Hedemora. All personal går utbildningen, även kockar och vaktmästare om de är anställda på förskolan, som pågår under tre terminer.

– Man läser litteratur och aktuell forskning och man filmar sig själv. Mycket handlar om att få syn på sig själv: Hur gör jag i vardagen? Säger Ylva Aguilar.
Vad kan man få syn på?

– Hur bemöter du flickor och pojkar, vad säger du till dem när de kommer på morgonen? Hur mycket taltid får de? Hur ser litteraturen ut som används på förskolan?

När personalen är utbildad skriver de en gemensam handlingsplan för sin förskola och skickar den till Falun för bedömning. Och märkningen måste uppdateras varje år vilket kräver att man skriver om sin handlingsplan varje år.

De godkända förskolorna får en skylt där det står ”På lika villkor” att sätta upp vid entrén.

– Det betyder att här inne bedriver vi ett aktivt jämställdhetsarbete. Man kan inte säga att det är en garanti för att det är jämställt mellan flickor och pojkar, men man jobbar med frågan, säger Ylva Aguilar.

Barnskötaren Anneli Andersson tycker att arbetet för jämställdhet är nödvändigt.

– Till exempel gick vi igenom barnböcker, vad pojkar och flickor har för roller i böckerna. Jag har börjat ändra lite i sånger och sagor för att vända på roller, att det kanske är pappan som lagar mat och mamman som lagar bilen, man kan göra barnen lite medvetna.

– Sedan är det viktigt att tänka på: Vad erbjuder vi pojkar och flickor här? Ger vi dem möjlighet att prova alla saker?