Priset delas ut på arbetsmiljömässan Gilla jobbet i Älvsjö, bakom priset står fack och arbetsgivare i kommun och landsting.

Carina Hammarström och hennes arbetskamrater har ännu inte bestämt vad de ska göra med prispengarna.

– Det ska bli något roligt för hela gruppen, vi får diskutera det.

Kirurgavdelning 6 i Karlstad får bland annat priset för kopplingen mellan god arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Avdelningen har arbetat länge med patientnärmre vård i team. I Karlstad var man först med detta i landet, ursprungligen kommer modellen från USA. Studier visar att patienten får en bättre upplevelse av vården och arbetsmiljön blir bättre för personalen.

– Vi försöker att undersköterskorna går med på ronden, berättar undersköterskan Maj-Britt Telander-Dahlström.

Hon har arbetat på avdelningen sedan 1999 och berättar att arbetet blivit allt mer strukturerat. Kollegorna lyfter också fram att man arbetar målmedvetet och följer upp. Även att man dagligen reflekterar över arbetet lyfts fram.

Övriga finalister var vårdcentralen Nygatan i Linköping, Landstinget i Östergötland. Där lyfter man fram ett tillåtande klimat fram, återkoppling, rotationsschema och att kommunikationen med verksamhetschefen fungerar bra.

Även städenheten vid Piteå kommun var finalist. På städenheten har man arbetat mycket med delaktighet för medarbetarna, kompetensutveckling och en kultur där man lyfter varandras arbetsinsats. Dessutom uppmuntras idéer till verksamhetsutveckling.

Prisjuryn består av representanter från Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta-bolagen och fackliga organisationer som tillsammans ingår i föreningen Suntarbetsliv.

De tävlande har fått beskriva sitt arbetsmiljöarbete utifrån kriterier i forskningsstudien ”Hälsa och framtid i kommuner och landsting”. Där finns sex faktorer som gäller ledarskap, möjlighet till utbildning och byte av arbetsuppgifter, feedback och möjligheter att framföra både idéer och kritik, prioritering av arbetsuppgifter och att det systematiska arbetsmiljöarbetet införs i verksamheten.