SVAR: Det finns ju flera avtal för den privata äldreomsorg­en, men jag utgår från att du jobbar under det vanligaste kollektivavtalet som Kommunal har tecknat med Föreningen Vårdföretagarna. I detta avtal infaller lönerevisionen den 1 november 2013, 2014 samt 2015. Det är alltså inte lika som i det avtal du hänvisar till, det som gäller för kommunalt anställda.

Det är också olika utifrån när respektive avtal löper ut och när de centrala avtalsförhandlingarna är klara. Dessutom kan enskilda företag ibland ha önskemål om en förskjutning utifrån olika förutsättningar på företaget.

Ta kontakt med ditt lokala fack för mer information eftersom det kan vara så att du omfattas av ett annat privat kollektivavtal!