KA kan avslöja att regeringen satsar 80 miljoner kronor per år från 2015 på nattis. Det är mer än en dubblering av statsbidraget för barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Satsningen finns med när statsbudgeten presenteras i morgon.

I dag finns ett riktat, sökbart statsbidrag på 31 miljoner kronor. Regeringen föreslår nu att det ska utökas med 49 miljoner kronor per år de två kommande åren och sedan vara 80 miljoner kronor per år. I fjol var det 15,5 miljoner kronor.

Då erbjöd 58 procent av landets kommuner barnomsorg på kvällar nätter och helger.

– När vi  mer än dubblar den nuvarande satsningen så bör vi klara att erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger i alla kommuner. Regeringens målsättning är att det inte ska handla om vilken kommun man bor i om man kan få en omsorg av bra kvalitet också när föräldrarna jobbar kväll eller natt, säger Gustav Fridolin

Enligt en kartläggning som KA gjort har det tidigare statsbidraget inte lett till en stor ökning av antalet kommuner som erbjuder nattis. Nu ska Gustav Fridolin själv träffa kommunerna för att förbättra samarbetet.

– Numera säger i stort sett alla partier att de vill ha barnomsorg som också är tillgänglig när föräldrar jobbar kväll och natt. Och om vi ger de här stora anslagen så kan man inte skylla på ekonomin i alla fall.

När Skolverket i fjol gjorde en föräldraundersökning svarade sex procent av föräldrarna att de behövde barnomsorg på obekväma tider, av dessa fick 10 procent hjälp genom kommunen. Totalt var det ifjol 5 570 barn i 168 olika kommuner som hade omsorg på obekväma tider.

Nu är Gustav Fridolins mål att antalet platser ska fördubblas. Utifrån hur stimulansbidraget använts hittills tror han att det kommer att täcka behovet.

– Men samtidigt vet vi ju att det är ett ökande behov, därför att arbetstiderna och arbetsmarknaden förändras. Då är det också rimligt att man fortsätter att finansiera det här både från statligt och kommunalt håll.

Gustav Fridolin är medveten om att tidigare statsbidrag inte täckt hela kostnaden per plats.

– Nej, det har ju varit ett delat ansvar och det kommer det fortsätta att vara. Precis som förskolorna på dagarna är ett delat ansvar mellan stat och kommun.

Fördelningen kommer att ske på samma sätt som tidigare, men samtidigt anser Gustav Fridolin att en översyn av förordningen måste göras utifrån att kommuner vill söka bidraget men ser hinder i systemet.

– Men vi kan inte vänta med att anslå mer pengar tills översynen är klar. I flera kommuner finns nya majoriter som gått till val på att man vill öppna barnomsorg på kvällar och helger.

Kommunal har krävt att skollagen ska skärpas så att kommunerna måste erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Socialdemokraterna har tagit kongressbeslut om detta, även Vänstern och Miljöpartiet har drivit frågan.

– Nu gör vi en finansiering som är öppen för alla kommuner. Om det ändå inte innebär att kommunerna tar sitt ansvar då har vi inte stängt dörren för att göra en lagförändring under mandatperioden.

Gustav Fridolin bedömer att ett ökat statsbidrag ger snabbare resultat än en lagstiftning som först måste utredas.

Kommunals förbundsordförande Annelie Nordström välkomnar satsningen.

– Det här är väldigt, väldigt bra. Det här är ett krav som vi haft länge.  Det är ungefär 30 procent av våra medlemmar med barn i förskoleåldern som uppger att de inte kan jobba mer än de gör i dag för att det saknas barnomsorg på de tiderna de behöver.

Samtidigt poängerar Annelie Nordström att alla satsningar som svarar mot Kommunals krav kommer att följas upp.

– Det är svårt med pengar, man vet aldrig hur stimulansen går hem hos kommunerna. Vi kommer att följa det så att det verkligen ger resultat. Vårt mål är att alla våra medlemmar ska ha tillgång till den här servicen eftersom det är så många som arbetar som på obekväma arbetstider.

Annelie Nordström står fast vid kravet att nattis ska lagstiftas:

– Vi tror att det är det säkraste sättet att få tillstånd det här. Det hade säkert gått snabbare om man kompletterat lagstiftning med stimulansbidrag. Men nu har man valt den här vägen och då får vi vara nöjda med det och hoppas att det ger resultat. Och gör det inte det så kommer vi att vara på dem igen.