Regeringen kommer att avsätta två miljarder kronor per år under 2015-2018 för fler anställningar inom äldreomsorgen. Satsningen har varit ett av Vänsterpartiets viktigaste krav i budgetförhandlingarna.

– Vi är väldigt nöjda över att ha fått gehör för detta och att regeringen nu lägger en rejäl satsning i budgeten, säger Ulla Andersson (V), i ett pressmeddelande.

Hon menar att fler anställda inom äldreomsorgen är en viktig feministisk reform.

– Det är främst kvinnor som arbetar i äldreomsorgen och de drabbas när bemanningen är för låg. Anhöriga får då ta ett större ansvar och även de är främst kvinnor.

Enligt Kommunals beräkningar skulle en satsning på två miljarder kronor i äldreomsorgen kunna ge 5 600 nya heltidsanställningar i landets kommuner

– Nu är det upp till kommunerna att förvalta resurserna väl och verkligen göra de anställningar som så tydligt behövs ute i verksamheterna. Detta är också en reell möjlighet för kommunerna och företagen i välfärden att ta bort delade arbetspass och göra om deltider till heltider, säger Annelie Nordström, ordförande i Kommunal, i ett uttalande.

För att förslaget ska bli verklighet krävs att riksdagen, där Sverigedemokraterna har en vågmästarroll, röstar igenom budgeten som läggs fram senare i veckan.