Hon annonserar att Lax Laval kan komma att rivas upp. Lagen kom till efter konflikten vid ett skolbygge i Vaxholm för tio år sedan. NCC hade anlitat det lettiska byggföretaget Laval. Byggnads ansåg att det handlade om lönedumpning eftersom de lettiska byggarbetarna hade så låga löner. EG-domstolen slog fast att Byggnads krav var orimliga och att den svenska lagen måste ändras. Resultatet blev lex Laval som begränsar fackens rätt att ta till stridsåtgärder för att kräva kollektivavtal med utländska arbetsgivare.

Ylva Johansson har tidigare sagt att Alliansregeringen utformade Lex Laval mer liberalt än vad EU-direktivet krävde.

Den förra regeringen tillsatte en utredning för att se över lex Laval. Nu säger Ylva Johansson till Ekonomiekot att det inom kort ska tas ett beslut för att förändra utredningen i syfte att riva upp lagen.

Utgångspunkten är att svenska kollektivavtal ska gälla för alla som arbetar i Sverige. Därför vill Ylva Johansson att svenska fack ska kunna sluta ett så kallat bekräftelseavtal där det utländska företaget bekräftar vilka villkor som gäller. Enligt Ekonomiekot skulle facken då få strejkrätt och en ny kontrollfunktion.

– Är du två parter som sluter ett avtal så är det ju två parter som äger det avtalet och som har att säkerställa att det upprätthålls, säger arbetsmarknadsministern.