Redan nästa år ska barngrupperna minskas och pedagogerna bli fler. För 2015 avsätts 415 miljoner kronor och därefter 830 miljoner kronor per år 2016-2018. Satsningen riktas mot avdelningar för de minsta barnen.

– Vi avsätter pengar så att man kan minska barngrupperna och anställa fler lärare i förskolan och vi återinför också riktmärket för barngruppernas storlek. Det fanns förut men avskaffades av Alliansen för två år sedan – riktmärket ska ha stöd i forskningen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) till Aftonbladet.

Enligt det tidigare riktmärket fick barngrupperna inte vara större än 15 barn per avdelning. Det är också det tak som Socialdemokraterna drev inför valet.

I går blev det också klart att regeringen vill att alla under 18 år ska få gratis medicin när de är sjuka. Det har varit ett av Vänsterpartiets krav.

Hela budgeten presenteras nästa torsdag den 23 oktober.