Viola Sundvisson Strid har jobbat inom vården i 39 år. Hon börj-ade som skötare inom psyki-atrin, men har efter det jobbat som vårdbiträde och undersköterska, främst i äldreomsorgen.

– Jag ville starta eget, jag hade tänkt ett litet kafé först.

2001 var hon med och startade upp Caremas filial i Järfälla. Hon fick jobba självständigt och lärde sig mycket. Då bestämde hon sig för att det var vården hon skulle satsa på.

Violas hemtjänst hade till slut 200 brukare och 25 fast anställda och 35 visstidsanställda.

– Det var roliga år tills tidmätningsverktyget mobipen kom och man gick back varje månad.

Det administrativa arbetet växte men ersättningen höjdes inte. Till slut tog Viola Sundvisson Strid inte ut någon lön och fick låna pengar för att betala sina anställda.  Hon är kritisk till att kommunens ersättning inte räcker till en rimlig bemanning och att kommunens egen hemtjänst kan gå med miljoner i förlust innan tjänstemän och politiker förstår att en förändring behöver göras.

Andra menar att hon prioriterade brukarna för mycket och borde haft bättre rutiner.

– Kanske var jag lite för snäll. Men jag har inte lidit av det. De anställda hade nog sina bästa dagar, de fick arbeta i ett företag som hade flexibla lösningar på det mesta.

I dag jobbar Viola Sundvisson Strid som timanställd på ett äldreboende. Hon tror att de små hemtjänstföretagen kommer försvinna och de som blir kvar är jättar som Attendo med bättre marginaler.

– Jag tror inte man behöver ha högskoleutbildning för att driva hemtjänstföretag. Men det är inte så många som vill satsa på det för de ser hur mycket det kräver och många har sin familj.

Fotnot: Järfälla kommun införde mobipen 2012. Ersättningen höjdes 2013 och 2014. Men kommunen tillhör ändå de med lägst ersättning. Mobipen är ett tidmätningsverktyg.