Minst två kommuner kritiserar utbildningsföretaget Kompetensutvecklingsinstutet, som bedriver vuxenutbildning, och menar att de fuskar med betygsättningen. I september avskrevs brottsmisstankarna mot de två anställda från KUI som misstänkts för att ha utfärdat falska betyg. Därför kommer Skolinspektionen nu att inleda en granskning av företaget.

– Vi har låtit det polisiära ärendet pågå först, men vi kommer nu att inleda en tillsyn av det här företaget. Men det här systemet är svårt att utöva tillsyn över och jag tycker man måste ställa sig frågan om det är ett lämpligt system, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör för Skolinspektionen.

Det var 2011 som det blev möjligt för privata utbildningsanordnare att få betygsrätt för vuxenutbildning. Ann-Marie Begler tycker att det nu är dags att regeringskansliet ser över systemet.

– Skälet till att man införde det här systemet var att man snabbt skulle få ut personer i utbildning och att det skulle vara valfrihet, men det förekommer delar som kan innebära incitament för missbruk, säger hon.

Det är Skolinspektionen som utfärdar betygsrätt och också har rätt att dra in den om ett företag bryter mot reglerna. Men det är svårt för Skolinspektionen att granska de privata utbildningsanordnarna eftersom de inte har någon skyldighet att spara dokumentation.

– När en person går igenom en utbildning väldigt snabbt och vi vill titta på hur man har validerat och det inte finns någon dokumentation kvar kring detta, då är det svårt för oss att granska. Man måste ställa sig frågan om detta är ett lämpligt system, när det finns risk för betygsfusk och att oegentligheterna inte går att beivra, säger Ann-Marie Begler.

I början av året anmälde Stockholms stad utbildningsföretaget Medlearn till Skolinspektionen efter misstankar om betygsfusk inom ramen för Omvårdnadslyftet. Den utredningen pågår fortfarande.