KA har i en rad artiklar berättat om fusket i Södertäljes hemtjänstbransch och om polisutredningarna som pågår mot två hemtjänstföretag. Efter att fusket uppdagats bestämde sig kommunen för att avskaffa Lagen om valfrihetssystem, LOV, som hade gjort det möjligt för många företag att etablera sig. I stället upphandlade man hemtjänsten enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU. Fem företag vann upphandlingen och kommer att vara igång enligt det nya systemet senare i höst.

Om det är något företag som försöker sig på att fuska då kommer kommunen att upptäcka det, säger Greger Lilliebladh som jobbar med uppföljning av hemtjänstföretagen på Södertälje kommun.

– Vi har fått ett tydligt uppdrag från politikerna att ha ordentlig kontroll och det kommer vi ha också. Företagen kommer att få bekänna färg tidigt och har de inte det skött det snyggt kommer det att märkas, säger Greger Lilliebladh.

En anledning till att det blir lättare att kontrollera företagen är att det blir färre att hålla koll på. Dessutom har kommunen ställt upp ett villkor i kravspecifikationen som inte fanns förut.

– Det står att de som tecknar kontrakt med oss måste se till att skaffa medgivande från sin personal om att Södertälje kommun får veta vilka de är. Vi kommer att kunna kräva in kopior på betyg och anställningsavtal, säger Greger Lilliebladh.

Ett problem som KA skrivit om tidigare var just att kommunen inte hade rätt att få veta vilka som arbetade i företagen. Det var därför svårt att komma åt fusk med anhöriganställda eller kunna kontrollera uppgifter om utbildningsnivå.

Tre företag som nekades att få fortsätta att bedriva hemtjänst överklagade upphandlingen till förvaltningsrätten. Överklagandena avslogs. Den 15 oktober beräknas det nya systemet vara igång och resterande LOV-företag borta från hemtjänsten. De fem företag som vann upphandlingen bedriver alla hemtjänst i Södertälje sedan tidigare.  

Kommunal i Södertälje tror också att det kommer att bli bättre i hemtjänsten framöver och att kontrollerna kommer att fungera bättre, säger Raili Kurkisou på Kommunal i Södertälje. Men hon är kritisk till ett av företagen som får vara kvar, som hon menar inte följer kollektivavtalet.

– De har skrivit kollektivavtal men samtidigt lurar de folk att skriva på anställningsavtal där de avsäger sig rätt till övertidsersättning och ob-tillägg. Jag har fått två sådana avtal från medlemmar som undrade om det är korrekt. När hemtjänsten drar igång kommer vi göra besök och diskutera detta med chefen, säger Raili Kurkisou.

Detta är LOV och LOU

  • LOV: Lagen om valfrihetssystem innebär att utförare som uppfyller kommunens kravspecifikation och förfrågningsunderlag får etablera sig och bedriva verksamhet. Brukarna väljer själva vilken utförare de vill använda sig av.
  • LOU: Lagen om offentlig upphandling innebär att kommunen upphandlar en vara eller tjänst och tecknar kontrakt med de som blir godkända. Kommunen kan i förväg bestämma hur många de vill ska vara verksamma och var i kommunen. Det innebär alltså inte fri etableringsrätt som med LOV.