Vänsterpartiet:

1. Vill ditt parti ändra LAS så att det inte går att stapla visstidsanställningar på varandra?

JA. Vi vill sätta en sammanlagd gräns för tillfälliga anställningar på max två år (inom en femårs-period) hos en och samma arbetsgivare.

2. Vill ditt parti lagstifta eller i nationellt kollektivavtal garantera rätten till heltid?

JA. Vi vill stärka rätten till heltid genom ändringar i lagen om anställningsskydd som gör heltid till norm. Bestämmelserna ska vara dispositiva så att parterna kan avtala om annat.

3. Vill ditt parti skrota Fas 3? Vad vill ni i så fall ha i stället?

JA. Vad som behövs i stället beror på individen, men det handlar om utbildning eller subventionerade jobb som ger kompetens och erfarenhet som efterfrågas av arbetsgivare. Subventionerade jobb ska ge kollektivavtalsenlig lön.

 

Socialdemokraterna:

1. Vill ditt parti ändra LAS så att det inte går att stapla visstidsanställningar på varandra?

JA. Ingen medarbetare ska vara visstidsanställd längre än två år inom en femårsperiod.

2. Vill ditt parti lagstifta eller i nationellt kollektivavtal garantera rätten till heltid?

JA. Vi förespråkar kollektiv­avtalsvägen och vill att heltid blir en norm i de centrala kollektivavtalen för kommunernas och landstingens verksamheter och bolag. I de kommande förhandlingarna bör det också gå att lösa frågan om delade turer. Alla nyanställningar kommer att vara heltidstjänster.

3. Vill ditt parti skrota Fas 3? Vad vill ni i så fall ha i stället?

JA. Inrätta extratjänster, nya platser inom intensifierad arbetsförmedling och ge möjlighet till deltagare i Fas 3 att komma vidare inom bristyrkesutbildning, komvux, yrkesvux, yrkeshögskola samt högskola och universitet.

 

Miljöpartiet:

1. Vill ditt parti ändra LAS så att det inte går att stapla visstidsanställningar på varandra?

JA.

2. Vill ditt parti lagstifta eller i nationellt kollektivavtal garantera rätten till heltid?

JA. Vi vill garantera rätt till heltid via kollektivavtal.

3. Vill ditt parti skrota Fas 3? Vad vill ni i så fall ha i stället?

JA. Vi vill införa flexjobb enligt dansk modell. I Danmark har många personer med nedsatt arbetsförmåga kommit tillbaka tack vara flexjobben.

 

Centerpartiet:

1. Vill ditt parti ändra LAS så att det inte går att stapla visstidsanställningar på varandra?

NEJ. Vi är emot EU-kommissionens förslag att förbjuda visstidsanställningar. Visstidsanställning är en språngbräda för unga in på arbetsmarknaden. Det skulle vara olyckligt för den redan ansträngda arbetsmarknaden att missa den möjlighet till flexibilitet som i dag existerar.

2. Vill ditt parti lagstifta eller i nationellt kollektivavtal garantera rätten till heltid?

NEJ. Heltid ska vara grunden och deltid en möjlighet. Att kräva heltid som norm är dock problematiskt då olika arbetsgivare har olika förutsättningar. Vi vill öka heltidsjobben genom att kommuner, landsting och regioner organiserar sitt arbete så att fler ges möjlighet att arbeta heltid.

3. Vill ditt parti skrota Fas 3? Vad vill ni i så fall ha i stället?

Vi kan varken svara ja eller nej. Sysselsättningsfasen har haft vissa fördelar i och med att den har hållit människor som har ­befunnit sig i långtidsarbetslöshet aktiva. Det finns dock ett behov av att utveckla den för att ge människor större jobbchanser och hitta nya vägar för småföretag att anställa långtidsarbetslösa.

 

 

Folkpartiet:

1. Vill ditt parti ändra LAS så att det inte går att stapla visstidsanställningar på varandra?

NEJ. Sverige har stor skillnad i trygghet mellan visstid- och tillsvidareanställningar. Det innebär att många arbetsgivare försöker undvika tillsvidare­anställningar. Att försvåra för visstidsanställningar är dock inte en lösning, då de är en viktig ingång till jobb för unga och nyanlända.

2. Vill ditt parti lagstifta eller i nationellt kollektivavtal garantera rätten till heltid?

NEJ. Vi eftersträvar att arbetsgivare i kommuner och landsting erbjuder heltid till medarbetare som så önskar heltid. Att lagstifta om rätt till heltid skulle vara svårt i vissa branscher och skulle också hindra unga på väg ut på arbetsmarknaden.

3. Vill ditt parti skrota Fas 3? Vad vill ni i så fall ha i stället?

NEJ. Hälften av deltagarna har varit arbetslösa fem till tio år, nästan var femte i över tio år. Trots det gick 12 000 vidare till jobb eller utbildning 2013. Sju av tio är nöjda med sin plats i Fas 3. Däremot vill vi fortsätta utveckla kontrollen av att arbetsgivarna sköter sig, samt ha höga kvalitetskrav på samtliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

 

Kristdemokraterna:

1. Vill ditt parti ändra LAS så att det inte går att stapla visstidsanställningar på varandra?

NEJ. Vi vill inte försämra möjligheterna att använda visstids­anställning som anställningsform. Visstidsanställning är ofta den närmaste anställningsformen för dem med svag anknytning till arbetsmarknaden. Andelen visstidsanställda har varit oförändrade under lång tid.

2. Vill ditt parti lagstifta eller i nationellt kollektivavtal garantera rätten till heltid?

NEJ.

3. Vill ditt parti skrota Fas 3? Vad vill ni i så fall ha i stället?

NEJ. Vi vill att människor ska få arbeta 100 procent av sin förmåga. Sysselsättningsfasen jobb- och utvecklingsgarantin är ett redskap för den målsättningen.

 

 

 

Moderaterna:

1. Vill ditt parti ändra LAS så att det inte går att stapla visstidsanställningar på varandra?

NEJ. Vi står upp för den svenska modellen. De som föreslår lagstiftning på ett område som parterna kan hantera själva utmanar den svenska modellen. Visstidsanställning underlättar för många med begränsad arbetslivserfarenhet. Sverige ligger bland de länder som har störst flöden från tillfälliga till fasta jobb.

2. Vill ditt parti lagstifta eller i nationellt kollektivavtal garantera rätten till heltid?

NEJ. Den svenska modellen tjänar Sverige väl. Vi menar därför att det vore olyckligt om Sverige övergav denna modell till förmån för mer statlig kontroll och reglering på fackens och arbetsgiv­arorganisationernas bekostnad. Andelen kvinnor som arbetar heltid har ökat med cirka 3 procentenheter sedan 2006.

3. Vill ditt parti skrota Fas 3? Vad vill ni i så fall ha i stället?

NEJ. Sysselsättningsfasen fyller en viktig funktion på arbetsmarknaden. Många av dem som tidigare gömdes och glömdes i system står i dag närmare arbetsmarknaden. Fler går vidare till arbete, visar siffror från Arbetsförmedlingen. Vi har gjort kraftfulla satsningar på den aktiva arbetsmarknads­politiken under kommande år för att förbättra utfallet.

 

Sverigedemokraterna:

1. Vill ditt parti ändra LAS så att det inte går att stapla visstidsanställningar på varandra?

NEJ. Självklart vill vi inte se ett medvetet missbruk för att komma undan lagen genom att stapla visstidsanställningar på varandra, men risken med ett förbud är att den visstidsanställde riskerar att förlora jobbet i stället för att bli erbjuden heltidstjänst om företaget inte har tillräcklig ekonomi.

2. Vill ditt parti lagstifta eller i nationellt kollektivavtal garantera rätten till heltid?

NEJ. Vi vill helst undvika lagstiftning om detta. I stället vill vi genom statliga stimulansbidrag möjliggöra för kommuner och landsting att erbjuda fler heltidstjänster till dem som i dag jobbar ofrivillig deltid.

3. Vill ditt parti skrota Fas 3? Vad vill ni i så fall ha i stället?

JA. Vi anser inte att systemet med Fas 3 fungerar. I stället vill vi satsa på jobbskapande åtgärder så som utbildningssatsningarna kombinerat med lönebidrags­anställningar för dem som fastnat
i långtidsarbetslöshet.