Kommunalarbetaren kunde i går berätta att en majoritet i riksdagen, de rödgröna partierna samt SD, stöder Kommunals krav om att ändra lagen eller på annat sätt göra det tydligt att det är tillåtet för den som upphandlar kollektivtrafik att ställa krav om att personalen ska tas över från företag som förlorar trafik.

Detta gillar inte bussarbetsgivarna i Sveriges Bussföretag. Peter Jeppsson beskriver gårdagens utspel som att nu delas det ut valfläsk i kampen om att vinna röster.

– Men vi är nöjda med nuvarande ordning. Att i lag eller i upphandlingsregler tvinga bussföretag att ta över personal strider mot vad vi på svensk arbetsmarknad har varit överens om i mer än 100 år, att det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet samt bestämmer vilka som ska anställas, säger fortsätter han.

Peter Jeppson tycker att vallöftet dessutom är omöjligt rent praktiskt, till exempel när det ska köras mindre trafik än innan upphandlingen.

– Beställaren kanske vill ha färre turer eller färre linjer. Då är det inte rimligt att tvinga den nye entreprenören att ta över all personal från det företag som har förlorat trafiken. Detta förklarade vi för Kommunal när vi förhandlade senast om kravet att personalövertagande ska skrivas in i kollektivavtalet.

Att det har fungerat i Storstockholms Lokaltrafik, SL, i 20 år där krav om personalövertagande alltid har funnits med ändrar inte Peter Jeppsons uppfattning.

– Det är inget som säger att detta fungerar i resten av landet bara för att det har fungerat i Stockholm. Och det är inte säkert att den lösning SL har valt är den bästa av alla de alternativ som finns. Vi säger därför nej till att i lag eller nationella upphandlingsregler införa SL–modellen, säger Peter Jeppsson.

Nobina är ett av de bussföretag som kör i Storstockholm och som har levt med SL:s krav om personalövertagande. Bolagets personalchef Peter Hagert tycker att det har fungerat utan problem.

– Vi kan se ideologiska skäl till varför det är fel att ställa krav om personalövertagande. I praktiken tas ändå så gott som all personal över när vi vinner trafik. Därför är inte krav om personalövertagande en stor fråga för oss, säger Peter Hagert.