Sommarvindarna viner

kyler och isar

för med sig hårda stänk

väter stundtals gräs och grus.

Många gnäller och vill ha värme

ingen utom jag gillar detta

– så verkar folk reagera.

Ändå så är det sommar

man slipper mörker och värre kyla

njuter av grönska och blomprakt.

Tyvärr glömmer de flesta livet

sådant det blir i naturen

– för det är ju sommar!