Han har länge misstänkt att många som nekas sjukersättning tvingas ta ut sin ålderspension för att klara sig.

– Nu har vi det svart på vitt.

Socialdemokraterna vill bland annat ta bort den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen.

– Vi tycker det är en felaktig prövning som sker mot arbetsmarknaden idag. Den tar inte hänsyn till din individuella situation och bygger på statiska och fiktiva beskrivningar i Socialstyrelsens medicinska riktlinjer.

Precis hur reglerna ska ändras kan Tomas Eneroth inte precisera, men säger att partiet för en diskussion med fackets jurister på LO-TCO Rättsskydd.  Socialdemokraterna har inte beslutat höja ersättningen för dem med sjukersättning från dagens nivå 64 procent.

– Vi vill inte att fler ska falla in i sjukersättning. Det är bättre om de är kvar i sjukpenning eller rehabiliteringspenning.